faQ

TUINEN EN STALLEN OPEN

Koop tickets online. Het paleis is gesloten. Dieren van Oranje, de Koetshuizen en het Kinderatelier zijn vanaf 20 september gesloten.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over de Vernieuwing & Verbouwing van museum Paleis Het Loo? We hebben een aantal veelgestelde vragen hieronder voor je beantwoord. Indien je vraag er niet bij staat, kun je uiteraard contact met ons opnemen via info@paleishetloo.nl.

Uitbreiding paleis

 • Waarom wordt Paleis Het Loo gerenoveerd?
  Ruim 30 jaar na de openstelling van Paleis Het Loo als museum is groot onderhoud noodzakelijk. Het paleis ondergaat een grondige asbestsanering. Voor 2022 moet museum Paleis Het Loo, net als alle andere overheidsgebouwen, asbestvrij zijn. Ook moeten technische installaties en klimaatinstallaties worden vervangen. Tegelijk met deze renovatie vindt een ondergrondse uitbreiding van museum Paleis Het Loo plaats.
 • Waarom wordt Paleis Het Loo uitgebreid?
  Het museum kent een groeiend bezoekersaantal en dient te voldoen aan de wensen en eisen van de tijd.
 • Wat houdt de uitbreiding in?
  De uitbreiding vindt ondergronds plaats. Er komen een royaal entreegebied met publieksfaciliteiten, ontvangstruimtes en ruimte voor tentoonstellingen.
 • Tot wanneer is het paleis gesloten?
  Het hoofdgebouw en de zijvleugels van Paleis Het Loo zijn gesloten voor publiek (vanaf 8 januari 2018) t/m 2022.

Wat is open

Tuinen
Tuinen
Open
Stallen
Stallen
Open
Paleis
Paleis
Gesloten
Oranje-wandeling
Oranje-wandeling
Open

De bouw

 • Kan ik de bouw volgen?
  Op de website staat een bouwtijdlijn met foto's en video's waar je de voortgang van de bouw kunt volgen. Word lid van onze facebookgroep voor alle updates rondom de Vernieuwing & Verbouwing.
 • Gaat het paleis er anders uitzien na de uitbreiding?
  Het aanzicht van het paleis en de zijvleugels blijven nagenoeg hetzelfde. De uitbreiding vindt ondergronds plaats. In het blog ‘Het Loo blijft Het Loo‘ vertelt Conservator Paul meer over de veranderingen in het paleis.
 • Zijn er archeologische vondsten gedaan tijdens de opgravingen?
  Er zijn al snel veel vondsten en uit verschillende archeologische perioden gevonden. Een munt uit de Romeinse tijd (158/159 na Chr.) en drie graven uit de vroege middeleeuwen (rond 600 na Chr.) In twee waren kralensnoeren aanwezig en bij twee werden metalen voorwerpen gevonden. Maar er zijn ook veel oudere resten gevonden zoals restanten van grafheuvels uit de late bronstijd en bewoningssporen uit de midden bronstijd (rond 1500 voor Chr.).
  Verder zijn er onder andere keramieken waterleidingen gevonden, een loden leiding die water van de Veluwse sprengen aanvoerde, een laat 17e-eeuws riool, funderingen van een eerste fontein en vleilagen van kruislings aangelegde toegangspaden. Maar ook kuilen met minder koninklijk materiaal, want de zijvleugels waren in eerste instantie stallen en huisvesting voor personeel. Bergen glazen wijnflessen uit de 17e en 18e eeuw en evenveel bergen baardmankruiken, worden gevonden, helaas vooral in gebroken toestand.
 • Worden de archeologische vondsten ergens bewaard?
  De vondsten zijn geen eigendom van Paleis Het Loo, maar van de Provincie Gelderland en worden bewaard door provinciaal bureau voor bodemvondsten in Nijmegen.
 • Hoe duurzaam wordt verbouwd?
  In het Programma van Eisen is realisatie van een centrale energieruimte opgenomen. Daarmee zijn we in staat om duurzame energie op te wekken en vanuit een centraal punt (en dus niet decentraal zoals nu) door het paleis te transporteren. Hiermee verdwijnen alle risicovolle installatie-onderdelen (zoals gasgestookte C.V. en koelmachines).De duurzaamheid komt tot uitdrukking in een zgn. BREEAM certificering. Op dit moment voldoet Paleis Het Loo aan de eisen van “Very good” ofwel 3 sterren voor BREEAM-In-Use. Het is onze ambitie de certificering “Excellent”, vier sterren te krijgen voor BREEAM-In-Use.

BuitenGewoon Open

 • Wat is BuitenGewoon Open?
  Het paleis is gesloten, maar de stallen en tuinen zijn wel open van mei t/m september. We zijn dus buiten 'gewoon' open.
 • Wat wordt de entreeprijs in deze periode?
  De entreeprijs is verlaagd, omdat het paleis gesloten is. Bekijk de huidige tarieven.
 • Wat is er tijdens de sluiting van het hoofdgebouw en de vleugels te zien voor het publiek?
  Tijdens BuitenGewoon Open zijn de stallen, tuinen, Oranje-wandeling en restaurant de Prins Hendrik Garage geopend. Ook vinden er evenementen plaats in deze periode.
 • Blijven de restaurants open?
  De Prins Hendrik Garage is open van mei t/m september. Restaurant Balzaal is gesloten vanwege renovatie.
 • Kan ik met mijn klas in de winter ook museumlessen volgen?
  Ja, in de winter gaan we met ‘Het paleis op reis’ en geven we museumlessen ín je klas. In de BuitenGewoon Open-periode geven de museumdocenten les in de tuinen en stallen

Financieel

 • Wat kost de Vernieuwing & Verbouwing?
  De kosten voor de gehele Vernieuwing & Verbouwing zijn geraamd op ca. € 123.200.000 inclusief de asbestsanering en vervanging van installaties.
 • Hoe wordt het betaald?
  Museum Paleis Het Loo behoort niet tot de paleizen die door de Staat aan de Koning ter beschikking worden gesteld, maar is een museum. Vanaf 1 januari 2017 zijn alle rijksmusea zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en instandhouding van de panden en ontvangen hiervoor van het Ministerie van OCW een jaarlijks bedrag. Dit is geregeld in de Erfgoedwet. Museum Paleis Het Loo ontvangt vanaf 2017 jaarlijks een bedrag voor verbouwing, onderhoud en instandhouding van het complex. In dit bedrag is het achterstallig onderhoud verdisconteerd. Uit deze vastgoedsubsidie voor de komende jaren kan de Renovatie & Uitbreiding worden betaald. Tegelijkertijd blijft er jaarlijks voldoende geld voor het reguliere onderhoud beschikbaar.
  De grootste investering vindt plaats in de jaren 2018-2021. Het museum heeft een lening van € 68.000.000 bij de Nederlandse Staat afgesloten om deze investering te financieren, het zogenaamde ‘schatkistbankieren’. Museum Paleis Het Loo lost deze lening binnen 25 jaar af met de dekking uit de jaarlijkse subsidie die het museum ontvangt waarin een component voor de huisvesting is opgenomen. Voor restauratiewerkzaamheden en duurzaamheidsmaatregelen voor de renovatie heeft Paleis Het Loo tevens een bijdrage ontvangen van de Provincie Gelderland.
 • Wat kost de asbestsanering?
  De kosten hiervan zijn geraamd op € 17.000.000. De kosten voor het verwijderen van het asbest komen conform de wetgeving over asbestsanering voor rekening van Rijksoverheid.

Overig

 • Word je als Vriend op de hoogte gehouden van de Vernieuwing & Verbouwing?
  Ja, via de digitale vriendennieuwsbrief waar Vrienden zich voor kunnen inschrijven.
 • Wat gebeurt er met de museale collectie tijdens de Vernieuwing & Verbouwing?
  De collectie wordt zorgvuldig geregistreerd, getransporteerd en tijdelijk opgeslagen in een extern depot.
 • Wat gebeurt er met het personeel?
  De vaste medewerkers blijven in dienst. Er zijn veel voorbereidende werkzaamheden en ook tijdens BuitenGewoon Open is inzet van medewerkers nodig. De vrijwilligers blijven tijdens de BuitenGewoon Open periode actief in de tuinen, rondleidingen, pendeldienst en museumshop.
Tickets Webshop