faQ

We zijn gesloten

Het Stallenplein is weer geopend tijdens de buitenfair Spirit of Winter (13-17 november) en Winterpaleis Het Loo (vanaf 7 december). Het paleis is gesloten tot medio 2021.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over de renovatie en uitbreiding van museum Paleis Het Loo? We hebben een aantal veelgestelde vragen hieronder voor u beantwoord. Indien uw vraag er niet bij staat, kunt u uiteraard contact met ons opnemen via info@paleishetloo.nl.

Uitbreiding paleis

 • Waarom wordt Paleis Het Loo gerenoveerd?
  Ruim 30 jaar na de openstelling van Paleis Het Loo als museum is groot onderhoud noodzakelijk. Het paleis ondergaat een grondige asbestsanering. Voor 2021 moet museum Paleis Het Loo, net als alle andere overheidsgebouwen, asbestvrij zijn. Ook moeten technische installaties en klimaatinstallaties worden vervangen. Tegelijk met deze renovatie vindt een ondergrondse uitbreiding van museum Paleis Het Loo plaats.
 • Waarom wordt Paleis Het Loo uitgebreid?
  Het museum kent een groeiend bezoekersaantal en dient te voldoen aan de wensen en eisen van de tijd.
 • Wat houdt de uitbreiding in?
  De uitbreiding vindt ondergronds plaats. Er komen een royaal entreegebied met publieksfaciliteiten, ontvangstruimtes en ruimte voor tentoonstellingen.
 • Tot wanneer is het paleis gesloten?
  Alleen het hoofdgebouw en de zijvleugels van Paleis Het Loo zijn gesloten voor publiek (vanaf 8 januari 2018) tot medio 2021.

Wat is open

Tuinen
Tuinen
Gesloten
Stallen
Stallen
Gesloten
Paleis
Paleis
Gesloten
Oranje-wandeling
Oranje-wandeling
Gesloten

De bouw

 • Kan ik de bouw volgen?
  Vanaf het paleisdak kan met een geldig toegangskaartje de bouw tijdens openingsdagen worden gevolgd. Schrijf u in voor de Vernieuwing & Verbouwing nieuwsbrief.
 • Gaat het paleis er anders uitzien na de uitbreiding?
  Het aanzicht van het paleis en de zijvleugels blijven nagenoeg hetzelfde. De uitbreiding vindt ondergronds plaats. In zijn blog ‘Het Loo blijft Het Loo‘ vertelt Conservator Paul Rem meer over de veranderingen in het paleis.
 • Zijn er archeologische vondsten gedaan tijdens de opgravingen?
  Er zijn al snel veel vondsten en uit verschillende archeologische perioden gevonden. Een munt uit de Romeinse tijd (158/159 na Chr.) en drie graven uit de vroege middeleeuwen (rond 600 na Chr.) In twee waren kralensnoeren aanwezig en bij twee werden metalen voorwerpen gevonden. Maar er zijn ook veel oudere resten gevonden zoals restanten van grafheuvels uit de late bronstijd en bewoningssporen uit de midden bronstijd (rond 1500 voor Chr.).
  Verder zijn er onder andere keramieken waterleidingen gevonden, een loden leiding die water van de Veluwse sprengen aanvoerde, een laat 17e-eeuws riool, funderingen van een eerste fontein en vleilagen van kruislings aangelegde toegangspaden. Maar ook kuilen met minder koninklijk materiaal, want de zijvleugels waren in eerste instantie stallen en huisvesting voor personeel. Bergen glazen wijnflessen uit de 17e en 18e eeuw en evenveel bergen baardmankruiken, worden gevonden, helaas vooral in gebroken toestand.
 • Worden de archeologische vondsten ergens bewaard?
  De vondsten zijn geen eigendom van Paleis Het Loo, maar van de Provincie Gelderland en worden bewaard door provinciaal bureau voor bodemvondsten in Nijmegen.
 • Hoe duurzaam wordt verbouwd?
  In het Programma van Eisen is realisatie van een centrale energieruimte opgenomen. Daarmee zijn we in staat om duurzame energie op te wekken en vanuit een centraal punt (en dus niet decentraal zoals nu) door het paleis te transporteren. Hiermee verdwijnen alle risicovolle installatie-onderdelen (zoals gasgestookte C.V. en koelmachines).De duurzaamheid komt tot uitdrukking in een zgn. BREEAM certificering. Op dit moment voldoet Paleis Het Loo aan de eisen van “Very good” ofwel 3 sterren voor BREAAM-In-Use. Het is onze ambitie de certificering “Excellent”, vier sterren te krijgen voor BREEAM-In-Use.

BuitenGewoon Open

 • Wat blijft er open?
  De stallen en tuinen zijn van 2018 tot en met 2020 open van april tot en met september. In de 3 weken rondom Kerst is het Stallenplein geopend voor het evenement Winterpaleis Het Loo.
 • Wat wordt de entreeprijs in deze periode?
  De entreeprijs is bijna gehalveerd. Bekijk de huidige tarieven hier.
 • Wat is er tijdens de sluiting van het hoofdgebouw en de vleugels te zien voor het publiek?
  Tijdens BuitenGewoon Open zijn de stallen, tuinen en museumrestaurants geopend. Ook vinden er evenementen plaats in deze periode.
 • Blijft het dak toegankelijk?
  Tijdens BuitenGewoon Open is het mogelijk om via een lift en trap het paleisdak te betreden voor een uitzicht over de tuinen én de bouwplaats.
 • Welke evenementen vinden er in de komende periode plaats?
  Raadpleeg voor actuele informatie de agenda.
 • Gaan de maandelijkse paleisconcerten gewoon door?
  Ja, er vindt een aantal paleisconcerten plaats.
 • Blijven de restaurants open?
  De restaurants zijn open van april t/m september en in de drie weken rondom Kerst.
 • Kan ik met mijn klas in de winter ook museumlessen volgen?
  Ja, in de winter gaan we met ‘Het paleis op reis’ en geven we museumlessen ín uw klas. In de periode dat we BuitenGewoon Open zijn, geven onze museumdocenten museumlessen in de tuinen en stallen. Bekijk alle mogelijkheden hier.

Financieel

 • Wat kost de Vernieuwing & Verbouwing?
  De kosten voor de gehele Vernieuwing & Verbouwing zijn geraamd op ca. € 123.200.000 inclusief de asbestsanering en vervanging van installaties.
 • Hoe wordt het betaald?
  Museum Paleis Het Loo behoort niet tot de paleizen die door de Staat aan de Koning ter beschikking worden gesteld, maar is een museum. Vanaf 1 januari 2017 zijn alle rijksmusea zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en instandhouding van de panden en ontvangen hiervoor van het Ministerie van OCW een jaarlijks bedrag. Dit is geregeld in de Erfgoedwet. Museum Paleis Het Loo ontvangt vanaf 2017 jaarlijks een bedrag voor verbouwing, onderhoud en instandhouding van het complex. In dit bedrag is het achterstallig onderhoud verdisconteerd. Uit deze vastgoedsubsidie voor de komende jaren kan de Renovatie & Uitbreiding worden betaald. Tegelijkertijd blijft er jaarlijks voldoende geld voor het reguliere onderhoud beschikbaar.
  De grootste investering vindt plaats in de jaren 2018-2021. Het museum heeft een lening van € 68.000.000 bij de Nederlandse Staat afgesloten om deze investering te financieren, het zogenaamde ‘schatkistbankieren’. Museum Paleis Het Loo lost deze lening binnen 25 jaar af met de dekking uit de jaarlijkse subsidie die het museum ontvangt waarin een component voor de huisvesting is opgenomen. Voor restauratiewerkzaamheden en duurzaamheidsmaatregelen voor de renovatie heeft Paleis Het Loo tevens een bijdrage ontvangen van de Provincie Gelderland.
 • Wat kost de asbestsanering?
  De kosten hiervan zijn geraamd op € 17.000.000. De kosten voor het verwijderen van het asbest komen conform de wetgeving over asbestsanering voor rekening van Rijksoverheid.

Overig

 • Word je als paleisvriend op de hoogte gehouden van de Vernieuwing & Verbouwing?
  Ja, via de digitale vriendennieuwsbrief waarvoor een paleisvriend zich desgewenst kan inschrijven. U kunt zich ook inschrijven voor de speciale nieuwsbrief over de Vernieuwing & Verbouwing.
 • Wat gebeurt er met de museale collectie tijdens de Vernieuwing & Verbouwing?
  De collectie wordt zorgvuldig geregistreerd, getransporteerd en tijdelijk opgeslagen in een extern depot.
 • Wat gebeurt er met het personeel?
  De vaste medewerkers blijven in dienst. Er zijn veel voorbereidende werkzaamheden en ook tijdens BuitenGewoon Open is inzet van medewerkers nodig. De vrijwilligers blijven tijdens de BuitenGewoon Open periode actief in de tuinen, rondleidingen, pendeldienst en museumshop.
Tickets Webshop