faQ

faQ

Vandaag geopend: 10:00 - 17:00

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over de renovatie en uitbreiding van museum Paleis Het Loo? We hebben een aantal veelgestelde vragen hieronder voor u beantwoord. Indien uw vraag er niet bij staat, kunt u uiteraard contact met ons opnemen via info@paleishetloo.nl.

Uitbreiding paleis

 • Waarom wordt Paleis Het Loo gerenoveerd?
  Ruim 30 jaar na de openstelling van Paleis Het Loo als museum is groot onderhoud noodzakelijk. Het paleis ondergaat een grondige asbestsanering. Voor 2021 moet museum Paleis Het Loo, net als alle andere overheidsgebouwen, asbestvrij zijn. Ook moeten technische installaties en klimaatinstallaties worden vervangen. Tegelijk met deze renovatie vindt een ondergrondse uitbreiding van museum Paleis Het Loo plaats.
 • Waarom wordt Paleis Het Loo uitgebreid?
  Het museum kent een groeiend bezoekersaantal en dient te voldoen aan de wensen en eisen van de tijd.
 • Wat houdt de uitbreiding in?
  De uitbreiding vindt ondergronds plaats. Er komen een royaal entreegebied met publieksfaciliteiten, ontvangstruimtes en ruimte voor tentoonstellingen.
 • Wanneer gaat het paleis dicht?
  Alleen het hoofdgebouw en de zijvleugels van Paleis Het Loo zijn gesloten voor publiek vanaf 8 januari 2018 tot medio 2021.

Wat is open

Tuinen
Tuinen
Open
Stallen
Stallen
Open
Oranje-wandeling
Oranje-wandeling
Open
Paleis
Paleis
Gesloten

De bouw

 • Kan ik de bouw volgen?
  Vanaf het paleisdak kan met een geldig toegangskaartje de bouw tijdens openingsdagen worden gevolgd. Schrijf u in voor de Vernieuwing & Verbouwing nieuwsbrief.
 • Gaat het paleis er anders uitzien na de uitbreiding?
  Het aanzicht van het paleis en de zijvleugels blijven nagenoeg hetzelfde. De uitbreiding vindt ondergronds plaats. In zijn blog ‘Het Loo blijft Het Loo‘ vertelt Conservator Paul Rem meer over de veranderingen in het paleis.
 • Is het denkbaar dat er tijdens de bouw archeologische vondsten worden gedaan?
  Er zijn naast archeologisch bureauonderzoek reeds diverse boringen verricht en volgens de resultaten worden er weinig archeologische vondsten verwacht, maar wel sporen van eerdere bewoning. Als er vondsten worden gedaan, dan worden deze zorgvuldig onderzocht.
 • Hoe duurzaam wordt verbouwd?
  In het Programma van Eisen is realisatie van een centrale energieruimte opgenomen. Daarmee zijn we in staat om duurzame energie op te wekken en vanuit een centraal punt (en dus niet decentraal zoals nu) door het paleis te transporteren. Hiermee verdwijnen alle risicovolle installatie-onderdelen (zoals gasgestookte C.V. en koelmachines).De duurzaamheid komt tot uitdrukking in een zgn. BREEAM certificering. Op dit moment voldoet Paleis Het Loo aan de eisen van “Good” ofwel 2 sterren voor BREAAM-In-Use. Het is onze ambitie de certificering “Excellent”, vier sterren te krijgen voor BREEAM-In-Use.
 
 

BuitenGewoon Open

 • Wat blijft er open?
  De stallen en tuinen zijn van 2018 tot en met 2020 open van april tot en met september. In de 3 weken rondom Kerst is het Stallenplein geopend voor het evenement Winterpaleis Het Loo.
 • Wat wordt de entreeprijs in deze periode?
  Er zal een gereduceerd tarief van toepassing zijn tijdens deze periode. 
 • Wat is er tijdens de sluiting van het hoofdgebouw en de vleugels te zien voor het publiek?
  Tijdens BuitenGewoon Open zijn de stallen, tuinen en museumrestaurants geopend. Ook vinden er evenementen plaats in deze periode.
 • Blijft het dak toegankelijk?
  Tijdens BuitenGewoon Open wordt het mogelijk gemaakt om via een lift en/of trap het paleisdak te bereiken voor een uitzicht over de tuinen en de bouwplaats.
 • Welke evenementen vinden er in de BuitenGewoon Open periode plaats?
  De Prinsen- en Prinsessendagen, de September Tuinmaand, het Concours d’Élegance, de buitenfair Spirit of Winter en Winterpaleis Het Loo met de ijsbaan. Ook komen er nieuwe evenementen bij, zoals de Pinksterbrocante. Raadpleeg voor actuele informatie de agenda.
 • Gaan de maandelijkse paleisconcerten gewoon door?
  Ja, ook in 2018 vindt er een aantal paleisconcerten plaats.
 • Blijven de restaurants open?
  De restaurants zijn open van april t/m september en in de drie weken rondom Kerst.

Financieel

 • Wat kost de Vernieuwing & Verbouwing?
  De kosten voor de gehele Vernieuwing & Verbouwing zijn geraamd op ca. € 123.200.000 inclusief de asbestsanering en vervanging van installaties.
 • Hoe wordt het betaald?
  Museum Paleis Het Loo behoort niet tot de paleizen die door de Staat aan de Koning ter beschikking worden gesteld, maar is een museum. Vanaf 1 januari 2017 zijn alle rijksmusea zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en instandhouding van de panden en ontvangen hiervoor van het Ministerie van OCW een jaarlijks bedrag. Dit is geregeld in de Erfgoedwet. Museum Paleis Het Loo ontvangt vanaf 2017 jaarlijks een bedrag voor verbouwing, onderhoud en instandhouding van het complex. In dit bedrag is het achterstallig onderhoud verdisconteerd. Uit deze vastgoedsubsidie voor de komende jaren kan de Renovatie & Uitbreiding worden betaald. Tegelijkertijd blijft er jaarlijks voldoende geld voor het reguliere onderhoud beschikbaar.
  De grootste investering vindt plaats in de jaren 2018-2021. Het museum heeft een lening van € 68.000.000 bij de Nederlandse Staat afgesloten om deze investering te financieren, het zogenaamde ‘schatkistbankieren’. Museum Paleis Het Loo lost deze lening binnen 25 jaar af met de dekking uit de jaarlijkse subsidie die het museum ontvangt waarin een component voor de huisvesting is opgenomen.
 • Wat kost de asbestsanering?
  De kosten hiervan zijn geraamd op € 17.000.000. De kosten voor het verwijderen van het asbest komen conform de wetgeving over asbestsanering voor rekening van Rijksoverheid.

Overig

 • Word je als paleisvriend op de hoogte gehouden van de Vernieuwing & Verbouwing?
  Ja, via de digitale vriendennieuwsbrief waarvoor een paleisvriend zich desgewenst kan inschrijven. U kunt zich ook inschrijven voor de speciale nieuwsbrief over de Vernieuwing & Verbouwing.
 • Wat gebeurt er met de museale collectie tijdens de Vernieuwing & Verbouwing?
  De collectie wordt zorgvuldig geregistreerd, getransporteerd en tijdelijk opgeslagen in een extern depot.
 • Wat gebeurt er met het personeel?
  De vaste medewerkers blijven in dienst. Er zijn veel voorbereidende werkzaamheden en ook tijdens BuitenGewoon Open is inzet van medewerkers nodig. De vrijwilligers blijven tijdens de BuitenGewoon Open periode actief in de tuinen, rondleidingen, pendeldienst en museumshop.
Frequently Asked QuestionsHaufig gestellte Fragen
Tickets Webshop