collectiE

collectiE Centrum Nederland

Geopend op 2e Pinksterdag Geopend op 2e Pinksterdag

BuitenGewoon Open

Paleis Het Loo is BuitenGewoon Open. De tuinen, stallen, het paleisdak en de restaurants zijn geopend t/m 30 september. Het Stallenplein is met Kerst open van 15 december t/m 6 januari 2019. Het paleis is tot medio 2021 gesloten.

CollectieCentrum Nederland

Het Rijksmuseum, Nederlands Openluchtmuseum, Nationaal Museum Paleis Het Loo en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed realiseren een gezamenlijk collectiegebouw. Het CollectieCentrum Nederland (CC NL) vervangt de bestaande depots van alle betrokken partijen die over diverse locaties verspreid zijn en realiseert door deze samenwerking optimaal duurzaam beheer en behoud van deze rijkscollecties, efficiency en kennisdeling. Voorzien is dat het CC NL in 2020 in gebruik wordt genomen.

LOCATIE

Met de Gemeente Amersfoort is een intentieovereenkomst tot koop van een perceel grond gesloten voor de locatie van het nieuw te bouwen CC NL. Het gezamenlijke collectiegebouw voor de rijkscollecties van het Nederlands Openluchtmuseum, museum Paleis Het Loo, het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt gerealiseerd in Amersfoort Vathorst.

Lucas Bolsius, Burgemeester van Amersfoort:  ‘Voor Amersfoort is het een eer om gastheer te zijn voor de schatten van toonaangevende nationale musea en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.’

De samenwerkende instellingen hebben een ontwerpteam geselecteerd bestaande uit het Delftse architectenbureau cepezed en de adviesbureaus ABT, Valstar Simonis en Peutz. Cepezed ontwierp onder meer het Eye Collectiecentrum in Amsterdam en het DSM Biotechnology Center in Delft.

Jan Pesman, architectenbureau cepezed: ‘We zien er enorm naar uit de ‘schatkamer’ van Nederland te ontwerpen. Het CC NL wordt een functioneel en duurzaam gebouw van hoge kwaliteit dat een energie-efficiënte kunstopslag gaat combineren met een inspirerende werkomgeving voor de beheer en behoud van de nationale collectie’.

Samenwerking Musea

Het CollectieCentrum Nederland vervangt de bestaande depots van alle betrokken partijen die over diverse locaties verspreid zijn en realiseert door deze samenwerking kostenbesparing, efficiency, kennisdeling en optimaal beheer en behoud van deze rijkscollecties. Tussen de samenwerkingspartners is overeengekomen dat het Rijksmuseum Amsterdam eigenaar wordt van het gebouw en als opdrachtgever voor de bouw fungeert.

Voorzien is dat het CollectieCentrum Nederland in 2020 in gebruik wordt genomen.

Meer informatie over het CollectieCentrum Nederland

Collection centreCollectiecentrum
Tickets Webshop