collectiE Centrum Nederland

Gesloten

In verband met het Coronavirus zijn de stallen en paleistuinen vooralsnog gesloten. Het paleis is gesloten tot medio 2021 vanwege Vernieuwing & Verbouwing.

BREEAM Awards 2019

Het CollectieCentrum Nederland (CC NL) in Amersfoort is genomineerd voor de BREEAM Awards 2019! Dit is een internationale prijs voor duurzame gebouwen. Het in aanbouw zijnde collectiecentrum dingt mee in de categorie Publieke sector (ontwerp) en neemt het op tegen vijf projecten uit het Verenigd Koninkrijk en een project uit Noorwegen. Op 4 maart 2019 wordt in Londen de winnaar bekendgemaakt.

CollectieCentrum Nederland

De realisatie van het CollectieCentrum Nederland (CC NL) in Amersfoort is een nieuwe fase ingegaan doordat op 14 juni jl de bouwwerkzaamheden van het grootste collectiecentrum van Nederland zijn gestart. Eind 2020 biedt het centrum onderdak aan 675.000 objecten van museum Paleis Het Loo, het Nederlands Openluchtmuseum, het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die niet permanent in de musea tentoongesteld worden.

Eerst bouwhandeling CC NL

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 14 juni 2018 in Amersfoort de eerste bouwhandeling verricht voor het CollectieCentrum Nederland (CC NL). Hiermee gaf zij het officiële startsein voor de bouw van het grootste collectiecentrum van Nederland.

Foto: Werry Crone/CCNL

De nieuwbouw zal ruim 30.000 m² beslaan voor 675.000 objecten van het Rijksmuseum, het Nederlands Openluchtmuseum, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Museum Paleis Het Loo die niet permanent in de musea tentoongesteld worden.

Voorzien is dat het CollectieCentrum Nederland in 2020 in gebruik wordt genomen. Meer informatie over het CollectieCentrum Nederland

Aan de slag!

'Tientallen collega’s werken al geruime tijd aan het digitaliseren, documenteren en inpakken van de vele duizenden objecten die straks naar Amersfoort verhuizen. Het verheugt ons dat nu ook de bouw van start gaat. Een gezamenlijk gebouw voor het fysieke geheugen van Nederland komt zo weer een stap dichterbij.'
Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum namens de vier CC NL-partners

Vier rijkscollecties

Foto: Werry Crone/CCNL

In het CC NL komen 675.000 objecten uit de vier rijkscollecties samen, uiteenlopend van schilderijen, kunstnijverheid en meubels tot sieraden, kleding en karren. Het vervangt de bestaande depots van de CC NL-partners die nu over diverse locaties zijn verspreid en niet meer voldoen meer aan de hedendaagse eisen van collectiebeheer. Een nieuwe duurzaam gebouw realiseert optimaal beheer en behoud van de rijkscollecties, efficiency, kennisdeling en bereikbaarheid. Daarnaast gaat het CC NL de mobiliteit tussen de collecties bevorderen: musea kunnen er terecht voor bruiklenen. Het CC NL wordt ook een studiecentrum voor onderzoekers en studenten. Tussen de samenwerkingspartners is overeengekomen dat het Rijksmuseum Amsterdam eigenaar wordt van het gebouw en als opdrachtgever voor de bouw fungeert.

LOCATIE

Lucas Bolsius, Burgemeester van Amersfoort:  ‘Voor Amersfoort is het een eer om gastheer te zijn voor de schatten van toonaangevende nationale musea en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.’

 

ontwerpteam

De samenwerkende instellingen hebben een ontwerpteam geselecteerd bestaande uit het Delftse architectenbureau cepezed en de adviesbureaus ABT, Valstar Simonis en Peutz. Cepezed ontwierp onder meer het Eye Collectiecentrum in Amsterdam en het DSM Biotechnology Center in Delft.

Jan Pesman, architectenbureau cepezed: ‘We zien er enorm naar uit de ‘schatkamer’ van Nederland te ontwerpen. Het CC NL wordt een functioneel en duurzaam gebouw van hoge kwaliteit dat een energie-efficiënte kunstopslag gaat combineren met een inspirerende werkomgeving voor de beheer en behoud van de nationale collectie’.

Tickets Webshop