collectiE Centrum Nederland

GESLOTEN

Paleis Het Loo is gesloten vanwege Vernieuwing & Verbouwing. STEUN PALEIS HET LOO

CollectieCentrum Nederland

Het Nederlands Openluchtmuseum, het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en museum Paleis Het Loo openen in de zomer van 2021 samen het CollectieCentrum Nederland (CC NL) in Amersfoort. Een dergelijke intensieve samenwerking is uniek in de wereld. Het gebouw is maar liefst 31.500 m2 groot en zorgt voor optimaal beheer en behoud van deze vier rijkscollecties. Het wordt dé plek voor onderzoek, uitwisseling van expertise en bruikleen van topwerken. Met het CC NL brengen de vier instellingen het erfgoedbeheer op alle vlakken naar een hoger niveau.

Sleuteloverdracht

Sleuteloverdracht CC NL 29 mei 2020
Met de sleuteloverdracht op 29 mei 2020 is de gezamenlijke huisvesting van rijkscollecties een feit!

CollectieCentrum Nederland

De realisatie van het CollectieCentrum Nederland (CC NL) in Amersfoort is een nieuwe fase ingegaan doordat op 14 juni jl de bouwwerkzaamheden van het grootste collectiecentrum van Nederland zijn gestart. Eind 2020 biedt het centrum onderdak aan 350.000 objecten van museum Paleis Het Loo, het Nederlands Openluchtmuseum, het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die niet permanent in de musea tentoongesteld worden.

Sleuteloverdracht

Sleuteloverdracht CC NL 29 mei 2020
Met de sleuteloverdracht op 29 mei 2020 is de gezamenlijke huisvesting van rijkscollecties een feit!

Eerst bouwhandeling CC NL

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 14 juni 2018 in Amersfoort de eerste bouwhandeling verricht voor het CollectieCentrum Nederland (CC NL). Hiermee gaf zij het officiële startsein voor de bouw van het grootste collectiecentrum van Nederland.

Foto: Werry Crone/CCNL

De vier instellingen beheren een collectie van circa 350.000 objecten. CC NL kan daarmee het fysieke geheugen van Nederland genoemd worden. Voor het eerst kunnen wetenschappers voorwerpen uit de koninklijke verzameling bestuderen naast die van alledaagse gebruiksvoorwerpen en alles wat daartussen zit. Ook zorgt de samenwerking voor kostenbesparing en maakt faciliteiten mogelijk die de hele cultuursector ten goede komen.

Het CollectieCentrum Nederland wordt in 2020 in gebruik genomen. Meer informatie over het CollectieCentrum Nederland

Aan de slag!

'Tientallen collega’s werken al geruime tijd aan het digitaliseren, documenteren en inpakken van de vele duizenden objecten die straks naar Amersfoort verhuizen. Het verheugt ons dat nu ook de bouw van start gaat. Een gezamenlijk gebouw voor het fysieke geheugen van Nederland komt zo weer een stap dichterbij.'
Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum namens de vier CC NL-partners

Vier rijkscollecties

Foto: Werry Crone/CCNL

In het CC NL komen 350.000 objecten uit de vier rijkscollecties samen, uiteenlopend van schilderijen, kunstnijverheid en meubels tot sieraden, kleding en karren. Het vervangt de bestaande depots van de CC NL-partners die nu over diverse locaties zijn verspreid en niet meer voldoen meer aan de hedendaagse eisen van collectiebeheer. Een nieuwe duurzaam gebouw realiseert optimaal beheer en behoud van de rijkscollecties, efficiency, kennisdeling en bereikbaarheid. Daarnaast gaat het CC NL de mobiliteit tussen de collecties bevorderen: musea kunnen er terecht voor bruiklenen. Het CC NL wordt ook een studiecentrum voor onderzoekers en studenten. Tussen de samenwerkingspartners is overeengekomen dat het Rijksmuseum Amsterdam eigenaar wordt van het gebouw en als opdrachtgever voor de bouw fungeert.

LOCATIE

Lucas Bolsius, Burgemeester van Amersfoort:  ‘Voor Amersfoort is het een eer om gastheer te zijn voor de schatten van toonaangevende nationale musea en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.’

 

ontwerpteam

De samenwerkende instellingen hebben een ontwerpteam geselecteerd bestaande uit het Delftse architectenbureau cepezed en de adviesbureaus ABT, Valstar Simonis en Peutz. Cepezed ontwierp onder meer het Eye Collectiecentrum in Amsterdam en het DSM Biotechnology Center in Delft.

Jan Pesman, architectenbureau cepezed: ‘We zien er enorm naar uit de ‘schatkamer’ van Nederland te ontwerpen. Het CC NL wordt een functioneel en duurzaam gebouw van hoge kwaliteit dat een energie-efficiënte kunstopslag gaat combineren met een inspirerende werkomgeving voor de beheer en behoud van de nationale collectie’.

Tickets Webshop