Paleis Het Loo als organisatie

TUINEN EN STALLEN OPEN

Koop tickets online. Het paleis is gesloten. Dieren van Oranje, de Koetshuizen en het Kinderatelier zijn vanaf 20 september gesloten.

Over Paleis Het Loo

In 1984 opende Paleis Het Loo, ook wel bekend onder de naam Stichting Paleis Het Loo Nationaal Museum, haar deuren voor publiek. Vanaf dat moment geeft het nationaal museum een beeld van de historische band tussen het Huis van Oranje-Nassau en de Nederlanden. Als museum is het belangrijk om aantrekkelijk te worden en blijven voor bezoekers. Het bestuur van Paleis Het Loo heeft daarvoor een beleidsplan samengesteld.

Lees meer over de Vernieuwing & Verbouwing en de deelname van Paleis Het Loo aan CollectieCentrum Nederland.

missie

Het is onze missie te zorgen voor een betekenisvolle, duurzame rol van Paleis Het Loo, als Nederlands erfgoed en als levend platform rond het onderwerp Koningshuis.

visie

Paleis Het Loo is een modern museum met een historische basis; een fascinerend geheel waarin we traditie en erfgoed samenbrengen met innovatie en actualiteit. We zoeken daarbij continu naar de optimale balans tussen inhoudelijke integriteit en commercieel succes.

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

  • Paleis Het Loo is een aantrekkelijke dagattractie met een breed aanbod waar zoveel mogelijk bezoekers zich welkom voelen, verrijkende ervaringen opdoen en graag terugkomen. Paleis Het Loo legt verbindingen tussen heden, verleden en toekomst.
  • Paleis Het Loo streeft naar een zo hoogwaardig mogelijke collectie die op professionele wijze wordt beheerd.
  • Paleis Het Loo presenteert het paleis, de stallen, de tuinen en de museumcollectie op een aantrekkelijke en toegankelijke manier. Paleis Het Loo maakt aansprekende tentoonstellingen van hoog niveau.
  • Paleis Het Loo organiseert een breed scala aan evenementen en activiteiten die passen bij het museum, paleis, stallen en de tuinen.
  • Paleis Het Loo wordt gepositioneerd als een sterk merk om meer bezoekers en inkomsten te genereren.
  • Paleis Het Loo is een aantrekkelijke werkgever die medewerkers motiveert, inspireert en talenten en capaciteiten zo goed mogelijk inzet.
  • Paleis Het Loo is een financieel gezonde organisatie die op een bedrijfsmatige wijze opereert.

BEELD- EN MERKRECHT

Paleis Het Loo® is als merknaam geregistreerd binnen Europa met zowel het woordmerk als het beeldmerk (de naam Paleis Het Loo en het logo).

Tickets Webshop