beslis de strijd!

Willem of Lodewijk? Beslis de strijd!

In dit lesprogramma passend bij het vak Geschiedenis staat de vraag centraal of Willem III of Lodewijk XIV de meeste macht had. Leerlingen maken in de voorbereidende les kennis met Willem of Lodewijk en passen deze kennis toe om uit de escaperoom te komen tijdens de museumles. In de afrondende les beslissen de leerlingen wie van de twee het machtigst was.

Doel van de les

  • Leren hoe je effectief informatie kan opzoeken met gebruik van internet en het handboek.
    Aan de hand van voorwerpen iets vertellen over het leven van koning-stadhouder Willem III of koning Lodewijk XIV.
  • Aan de hand van voorwerpen iets vertellen over de handel, politiek en cultuur in de 17e eeuw.
  • Uit kunnen leggen hoe in de 17e eeuw propaganda werd gemaakt en daarvan drie voorbeelden geven.
  • Samenwerken in een groep met goede taakverdeling.
  • Uit kunnen leggen waarom koning-stadhouder Willem III of koning Lodewijk XIV het machtigst was op het gebied van handel, politiek en cultuur.
  • Standpunt goed kunnen beargumenteren.
VO_paleis op reis_geschiedenis FotoMX-5
VO_paleis op reis_geschiedenis FotoMX-35

Op school

Bij dit programma is een uitgebreid lespakket ontwikkeld, waarmee je op school het museumbezoek kunt voorbereiden en afronden. Klik hier voor de docentenhandleiding met de uitgewerkte voorbereidende en afrondende les!

Museumles in de klas

De leerlingen gaan met de code die zij in de voorbereidende les verkregen hebben, de escaperoom in. Daar krijgen zij vier kistjes met opdrachten over Willem of Lodewijk, waarbij veel bronmateriaal wordt gebruikt. Uiteindelijk werken de leerlingen samen om de code te kraken voor het laatste kistje: het kistje met de sleutel van het klaslokaal.

Algemene informatie

Willem of Lodewijk? Beslis de strijd! kan aan één of, in overleg, meerdere groepen tegelijk gegeven worden.
Wij adviseren je graag vrijblijvend over de mogelijkheden: reserveringen@paleishetloo.nl of 055 - 577 24 00.

Doelgroephavo/vwo
Duur50 minuten
Periodeoktober 2021 t/m juni 2022

 

VO_paleis op reis_geschiedenis FotoMX-30 Lama en Thy

kosten

Voor een klas van maximaal 30 leerlingen zijn de kosten €50,-. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en begeleiding door de museumdocent, exclusief kilometervergoeding van 0,28 cent per kilometer.

Aanmelden

Heb je vragen over dit lesprogramma? Neem dan contact op via telefoonnummer 055 – 577 24 00. Voor het direct reserveren kun je het formulier gebruiken.

Tickets Webshop