The Garden of Earthly Worries

Kunst en klimaat

Kunst & Klimaat

Een boeiend kunst en ckv-programma voor het voortgezet onderwijs, waarin het oeuvre van Daniel Libeskind en zijn kunstwerken in de paleistuin worden gekoppeld aan de actualiteit van vervuiling zoals de plastic soep. Wat is jouw oplossing voor de wereld waarin jij moet leven?

Doel van de les

  • De leerling oefent een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te verwoorden.
  • De leerling maakt kennis met de verhalen van Paleis Het Loo, de kunstwerken van Daniel Libeskind en het verhaal van de kunstenaar.
  • De leerling oefent op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar ‘oude en nieuwe’ beeldende kunst in de context van de Paleistuin.
  • De leerlingen oefenen met het stellen van betekenisvolle vragen over maatschappelijke kwesties en daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.
  • De leerling oefent om eigen gevoelens uit te drukken in beelden en de opgedane ervaringen vast te leggen.

Op school

Bij dit programma is een uitgebreid lespakket ontwikkeld, waarmee je op school het museumbezoek kunt voorbereiden en afronden. De lessen in de klas bestaan uit verschillende onderdelen, zodat je kunt selecteren welke onderdelen het beste passen in je lesprogramma.

IN DE PALEISTUIN

Het bezoek aan Paleis Het Loo wordt geheel begeleid door één of meer museumdocenten, afhankelijk van de groepsgrootte. Je wordt met je klas opgehaald bij het Entreegebouw. Daar vandaan loop je met de museumdocent(en) naar de paleistuin. Na een korte introductie gaan de leerlingen in kleine groepjes zelfstandig aan de slag met korte afwisselende opdrachten.

Rode sculptuur Libeskind
Rode sculptuur Libeskind
The Garden of Earthly Worries_Paleis Het Loo_FotoMX-22_LR

Algemene informatie

Een goede voorbereiding staat garant voor een succesvol bezoek. Gaan we in de ochtend of in de middag? Hoeveel begeleiders zijn er nodig en wat doen we met de lunch?

Wij adviseren je graag vrijblijvend over de mogelijkheden: info@paleishetloo.nl of 055-577 24 00.

DoelgroepOnderbouw VO vmbo/havo/vwo
Duur

Periode

90 minuten

vanaf september 2019

Kosten

Voor een klas van max. 30 leerlingen zijn de kosten € 50,00. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en begeleiding door de museumdocent(en) in de paleistuin.

Aanmelden

Heb je vragen over dit lesprogramma? Neem dan contact op via telefoonnummer 055 – 577 24 00. Voor het direct reserveren kun je het formulier gebruiken.

Tickets Webshop