scholeN

scholeN op Het Loo

Vanwege schoolvakantie geopend Vanwege schoolvakantie open

scholen blijven welkom

Paleis Het Loo gaat verbouwen en vernieuwen. Van 2018 tot medio 2021 is het museum BuitenGewoon Open. De stallen en tuinen zijn open van april tot en met september, maar het paleis is dicht. We ontvangen u in deze periode graag voor één van onze nieuwe lesprogramma’s in de stallen en tuinen.

Ook gaat het paleis op reis! We verzorgen graag in uw klas een museumles over Paleis Het Loo. 

onderwijs in beeld

Op Paleis Het Loo zijn leerlingen en studenten van alle typen onderwijs welkom voor een lesprogramma. Ieder lesprogramma kent een voorbereidende les in de klas, met lesmateriaal dat door de afdeling Educatie van Paleis Het Loo wordt geleverd. Aansluitend brengen de leerlingen een bezoek aan Paleis Het Loo, waarbij de groep wordt begeleid door een museumdocent.

Basisonderwijs

Zowel voor de onderbouw als de bovenbouw van het basisonderwijs heeft Paleis Het Loo educatieve programma’s opgesteld om de kinderen kennis te laten maken met het museum. Voor elk niveau zijn er passende onderwerpen beschikbaar.
Bekijk alle lesprogramma’s >

Voorgezet onderwijs

Meer verdieping en afwisseling aanbrengen in een geschiedenis of CKV-les? Of de VMBO leerlingen vanuit een beroepsblik het paleis laten bekijken?
Bekijk de programma’s voor het voortgezet onderwijs >

Beroepsonderwijs

Hoe verzorgt Paleis Het Loo de programma’s voor leerlingen en wat leren de leerlingen bij zo’n bezoek? Wat is de achtergrond van de paleistuinen? Dit zijn typische vragen die studenten van de PABO of groenopleidingen kunnen stellen. Speciaal voor hen zijn er lesprogramma’s opgezet die antwoord geven op deze vragen.
Bekijk de educatieve programma’s voor het beroepsonderwijs >

School visits
Tickets Webshop