Herfst op Paleis Het Loo - Stallenlaan richting het Stallenplein

dinsdag 12 mei 2020

Vervanging bomenlanen Paleis Het Loo

Door droge zomers van de laatste twee jaar en de natte winters hebben de wortels van de bomenlanen voor Paleis Het Loo ernstig aangetast. De afgelopen weken zijn verschillende bomen omgevallen die onze gebouwen zwaar hebben beschadigd. We moeten nu snel ingrijpen omwille van de veiligheid.

eikenlaan westvleugel Paleis Het Loo

Bomenbulletin

Onderzoek en kapvergunning

Op korte termijn verwijderen we een twintigtal eiken aan de Koningslaan die voor het paleis loopt. De benodigde onderzoeken hiervoor zijn afgerond en de Provincie Gelderland heeft onlangs een noodkapvergunning verleend. Daarnaast zijn ook de beuken aan de zo herkenbare lanen voor Paleis Het Loo in slechte conditie. In het najaar van 2020 vervangen we daarom twee van deze beukenlanen.

Toekomstbestendig
We begrijpen heel goed dat dit besluit verstrekkende gevolgen heeft voor het aanzien van het terrein voor Paleis Het Loo. Het raakt ook ons als beheerders van dit prachtige historische ensemble. We kiezen voor een veilige en toekomstbestendige aanpak zodat de generaties na ons ook van fraaie bomenlanen kunnen genieten. Onderstaand bulletin geeft meer informatie over de achtergrond en de aanpak van de bomenlanen.

Bomenbulletin Paleis Het Loo

Tickets Webshop