restauratie projecten

Restauratieprojecten

Voor de herinrichting van de historische vertrekken en de nieuwe tentoonstellingsruimtes moet een groot aantal schilderijen en interieurstukken worden gerestaureerd om deze vanaf heropening weer in volle glorie te kunnen tonen aan het publiek. Ondanks dat het museum financieel gezond is en een fors deel van de kosten van restauraties uit eigen middelen betaalt, is het beschikbare budget niet toereikend om alle noodzakelijke restauratieprojecten te kunnen realiseren. Paleis Het Loo doet daarom een beroep op fondsen, sponsors en particulieren om een bijdrage te leveren aan het behoud van de unieke collectie.
Onderstaand de meest urgente restauratieprojecten van schilderijen en interieurstukken van Paleis Het Loo.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Annemarie Dalenoord, a.dalenoord@paleishetloo.nl

zitkamer Ac

Zitkamer Koningin Wilhelmina

kostenraming € 200.000
Bij de huidige renovatie wordt de salon van Koningin Wilhelmina weer in de oorspronkelijke ruimte op de hoofdverdieping terug gebracht.
Het Witte Loo - Schelfhout | Paleis Het Loo

Het Witte Loo

Gereserveerd voor geïnteresseerde partij
Het doek kent een flink vergeelde vernislaag met daaronder storende verkleurde retouches van eerdere restauraties.
Emma 1 luik dicht 001

Blauwe Salon van Koningin Emma

kostenraming € 180.000
De Blauwe Salon keert in zijn geheel terug op de locatie die hij echt innam. Een fraaier voorbeeld van die zeldzame ‘Victoriaanse’ salons in ons land is niet denkbaar!
uitheemse dieren

Uitheemse dieren

kostenraming € 25.000, 35 % gerealiseerd
Als de vernislaag wordt verwijderd zal een zeer fraai en kleurrijk schilderij te voorschijnkomen, met veel details die tot nu toe niet zichtbaar waren.
Kamer Willem1 met extra stoelen 22032018

Groot Kabinet van Koning Willem I

kostenraming € 180.000
De werkkamer van de eerste Oranje-koning wordt opnieuw ingericht, zodat het vanaf 2021 voor de bezoeker duidelijk wordt hoe de koning aan het werk was.
Tickets Webshop