het paleis

Het paleis

Aan de rand van Apeldoorn ligt Paleis Het Loo. Sinds 1984 is dit voormalig Koninklijk Paleis als museum opengesteld voor publiek. Ruim 30 jaar na de openstelling was groot onderhoud noodzakelijk en is het hoofdgebouw gesloten. Zodra de Vernieuwing & Verbouwing gereed is kun je weer zien hoe de Oranjes er 300 jaar lang woonden en werkten.

Even binnenkijken?
Wil je toch even binnenkijken nu het paleis is gesloten? Hieronder staat een aantal 360° foto's. Zo kun je een aantal ruimtes van onder tot boven bekijken!

De Audiëntiezaal

De Staatsietrap

Vestibule

Bedkamer Koning-stadhouder Willem III

 

historie van het paleis

In 1684 kocht stadhouder Willem III het middeleeuwse jachtslot Het Loo (nu ‘Het Oude Loo’ genoemd) inclusief de omringende gebouwen, bossen, landerijen en waterlopen. Op deze plek wilde hij een nieuw jachtslot bouwen om te concurreren met buitenverblijven van andere Europese vorsten. Willem en zijn echtgenote Mary Stuart (later koningin Mary II) waren liefhebbers van architectuur en tuinkunst. Het ‘nieuwe’ Loo moest een fraaie zomerresidentie worden waar de stadhouder kon jagen en zijn hoge gasten vorstelijk kon ontvangen.

In 1686 waren het paleis en de tuinen zo goed als klaar. Drie jaar later, in 1689, werden Willem en Mary koning en koningin van Engeland, Schotland en Ierland en bij deze internationale status hoorde een groter paleis. Er kwam een uitbreiding van de tuinen en aan het paleis bouwde men vier paviljoens die het middendeel met de Oost- en de Westvleugel verbinden.

Na de dood van koning-stadhouder Willem III is het paleis door de opvolgende stadhouders, koningen en koninginnen gebruikt als jachtslot en zomerverblijf.

Is Paleis Het Loo bewoond?

Paleis Het Loo is sinds 1975 niet meer bewoond en werd in 1984 geopend als museum.

Het witte Loo

In 1795 vluchtte Willem V, de laatste Oranje-stadhouder, naar Engeland. Het paleis en de tuinen raakten daarna in verval. In 1806 kwam het paleis in bezit van Lodewijk Napoleon, die door zijn broer Napoleon Bonaparte tot koning van Holland was aangesteld. Lodewijk Napoleon liet het uiterlijk van het paleis ingrijpend veranderen: het paleis werd grijs-wit gepleisterd, zo ontstond ‘Het Witte Loo’. Over de 17e eeuwse baroktuinen liet hij een landschapspark in romantische stijl aanleggen.

Terugkeer van de Oranjes

In 1813 kwam de zoon van vroegere stadhouder Willem V na een jarenlange ballingschap terug naar Nederland. Hij liet zich in 1815 als koning Willem I inhuldigen en dat jaar werd besloten Paleis Het Loo voortaan als zomerverblijf aan het staatshoofd ter beschikking te stellen.

Uitbreiding

In 1911 werd het Corps-de-Logis (het middelste deel van het paleis) verhoogd met een extra verdieping. Aan de oostzijde zijn meerdere gebouwen bijgeplaatst (nu kantoorruimte). Door deze verbouwing is de oorspronkelijke symmetrie van het paleis deels verloren gegaan. In de Tweede Wereldoorlog werd het paleis bezet door Duitse militairen. Na de oorlog keerde koningin Wilhelmina terug naar Het Loo, dat ze als haar favoriete paleis beschouwde. Na haar aftreden in 1948 trok de oud-koningin zich terug op Het Loo en overleed er op 28 november 1962.

Laatste bewoners

Prinses Margriet en Prof. mr. Pieter van Vollenhoven waren samen met hun vier zonen de laatste bewoners van het paleis. Zij woonden van 1967 tot 1975 in de Oostvleugel.

Museum

In 1970 werd besloten om het paleis in te richten als museum en in 1977 startte men met de ingrijpende restauratie. Het uitgangspunt was om de buitenkant van het paleis weer terug te brengen in de oorspronkelijke 17e eeuwse staat. De 19e en 20e eeuwse toevoegingen werden verwijderd, zoals de extra verdieping van het Corps-de-Logis en de witte pleisterlaag. Ook de 17e eeuwse baroktuin werd opnieuw aangelegd. In 1984 is het museum geopend. Nu bevindt het paleis zich in de volgende vernieuwingsfase en is het gesloten voor bezoekers tot 2022.

Tickets Webshop