Wilhelmina

collectiE

De collectie

De collectie van Paleis Het Loo beschikt over zowel eigen collectie als over bruiklenen van o.a.: de Koninklijke Verzamelingen, de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden en uit particulier bezit. Een groot aantal aanwinsten is mogelijk gemaakt door de Stichting ’t Konings Loo, de Vereniging Rembrandt en particulieren. De verzameling telt ca. 160.000 voorwerpen en bestaat uit diverse deelcollecties: schilderijen, sculpturen, meubelen, kunstnijverheid, textiel en kostuums, tekeningen, prenten en foto’s, orden en onderscheidingen, boeken en rijtuigen. Daarnaast beheert Paleis Het Loo een deel van de Nationale Plantencollectie.

Online collectie

De collectie van Paleis Het Loo is gedeeltelijk digitaal beschikbaar via websites van partners:

Door de ogen van Gerda

Koninklijke verzamelingen

Uit het bezit van de Koninklijk Verzamelingen zijn langdurige bruiklenen te zien in Paleis Het Loo. De Koninklijk Verzamelingen ondersteunt Paleis Het Loo bij de voorbereiding van tentoonstellingen en publicaties. Meer informatie:
www.koninklijkeverzamelingen.nl.

Modemuze

Modemuze is een samenwerking van het Amsterdam Museum, het Rijksmuseum, Museum Rotterdam, het Gemeentemuseum, het Centraal Museum en het Fries Museum. Tot eind 2020 was ook Paleis Het Loo hierbij aangesloten. Dit online platform brengt de mode- en kostuumcollectie van Nederlandse musea samen en maakt deze toegankelijk. Meer informatie zie modemuze.nl

Bruikleenverzoeken

Paleis Het Loo werkt graag mee aan het uitlenen van collectiestukken. Meer informatie over het aanvragen en de tijdelijke bruikleenstop

Museum van de Kanselarij

Het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden is door de sluiting van het paleis niet toegankelijk. Het museum bezit een van de grootste verzamelingen ridderorden en onderscheidingen ter wereld en bij de heropening van het Paleis Het Loo in 2021 zal de collectie in een vernieuwde presentatie te zien zijn.

De Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden werft fondsen om de verzameling uit te breiden en geeft sinds 1961 de door haar verworven objecten in bruikleen aan het Museum van de Kanselarij.

AANNAMEBELEID NIEUWE COLLECTIESTUKKEN

De collectie van Paleis Het Loo wordt regelmatig uitgebreid met schenkingen, bruiklenen en aankopen. Altijd wordt gekeken of het object binnen de collectie past, of een aanvulling toepasbaar is in de permanente opstelling, inzetbaar is voor tijdelijke tentoonstellingen of een nuttige aanvulling vormt op de studiecollectie. Bij het uitbreiden van haar collectie is Paleis Het Loo gehouden aan een aantal juridische en administratieve voorwaarden. Om elke potentiële aanwinst te toetsen aan deze voorwaarden hanteert Paleis Het Loo een strikt aannamebeleid voor nieuwe collectiestukken en is het voor medewerkers van het museum helaas niet mogelijk om objecten aan te nemen die –zonder vooraf gemaakte afspraak- door bezoekers worden aangeboden. Dat wil echter niet zeggen dat het museum geen interesse heeft in de objecten die ons worden aangeboden!

Lees verder voor de werkwijze om jouw object te laten beoordelen voor eventuele opname in onze collectie.

Tickets Webshop