aanname beleid

We zijn gesloten

Het Stallenplein is weer geopend tijdens de buitenfair Spirit of Winter (13-17 november) en Winterpaleis Het Loo (vanaf 7 december). Het paleis is gesloten tot medio 2021.

AANNAMEBELEID NIEUWE COLLECTIESTUKKEN

U wilt graag een object aanbieden aan Paleis Het Loo. Mogelijk als schenking, bruikleen, aankoop of misschien gewoon om meer informatie over de achtergrond van het object in te winnen. Hoe gaat u te werk?

Schenkingen, bruiklenen of aankopen

Wij zijn verheugd dat u aan ons denkt, maar helaas kunnen wij niet altijd alle aan ons museum aangeboden voorwerpen in onze collectie opnemen. Mocht het door u aangeboden voorwerp niet passen binnen ons collectiebeleid, dan denken wij graag met u mee en helpen wij u met het vinden van een andere bestemming. Om uw aanbod zo goed mogelijk te kunnen beoordelen hebben wij van u een aantal gegevens nodig:

 1. uw contactgegevens: hoe kunnen wij u bereiken voor aanvullende vragen of verdere correspondentie over uw aanbod?
 2. een korte omschrijving en indien mogelijk een foto van wat u wilt aanbieden: wat is het?
 3. een korte uitleg: waarom denkt u dat Paleis Het Loo dé plek is om uw object(en) onder te brengen?
 4. wie is de eigenaar van het aangebodene: hoe is het in uw bezit gekomen en wat is de geschiedenis van het object?
 5. wat is de reden van uw aanbod: wilt u het schenken, in bruikleen aanbieden of aan ons verkopen?
 6. bij bruiklenen: voor hoe lang wilt u het aan ons uitlenen en zijn er nog bijzondere voorwaarden waar wij rekening mee moeten houden?
 7. bij aankopen: welk bedrag heeft u in gedachten en heeft u eventueel overwogen om gebruik te maken van de regeling tot schenken met belastingvoordeel?

Inwinnen van informatie

Binnen ons museum is veel (kunst)historische expertise beschikbaar op verschillende deelgebieden, en wij zijn graag bereid onze kennis met u te delen. Wat wij echter niet voor u kunnen doen is uw objecten voor u taxeren en/of voorzien van een certificaat van echtheid. Daarvoor verwijzen wij u graag door naar erkende taxateurs op verschillende vakgebieden.

Uw aanbod

Het komt regelmatig voor dat bezoekers objecten meenemen naar Paleis Het Loo en deze tijdens hun bezoek aanbieden aan onze medewerkers. Graag wijzen wij u erop dat onze collega’s deze objecten nooit in ontvangst kunnen nemen: wij mogen geen objecten aannemen waarvan niet duidelijk is wie de eigenaar is en onder welke voorwaarden ze aan ons museum worden overgedragen. Er worden daarom alleen objecten in ontvangst genomen waarbij de rechtmatige eigenaar of diens vertegenwoordiger samen met een daartoe bevoegde medewerker van Paleis Het Loo een op datum gesteld bewijs van overdracht ondertekent. Dit vergt enige voorbereiding en wordt niet gedaan zonder vooraf gemaakte afspraak.

 

schriftelijk melden

Rechtstreeks aan medewerkers van Paleis Het Loo aangeboden objecten worden dus helaas nooit aanvaard. Wij willen u dan ook vragen uw aanbieding schriftelijk aan ons te melden via de volgende contactgegevens:

per reguliere post:
Paleis Het Loo
Afdeling Collectiemanagement
t.a.v. Liesbeth Schotsman
Koninklijk Park 1
7315 JA  Apeldoorn

of per email: l.schotsman@paleishetloo.nl

NB: wij vragen u hierbij nadrukkelijk om geen objecten mee te sturen: Paleis Het Loo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadiging aan of vermissing van per post aan ons opgestuurde voorwerpen!

Onze werkwijze

 1. uw brief of email komt binnen bij de afdeling Collectiemanagement en binnen vijf werkdagen na ontvangst sturen wij u een ontvangstbevestiging;
 2. indien het gaat om een informatieverzoek wordt uw vraag voorgelegd aan de betreffende conservator(en) voor verdere afhandeling. In dat geval wordt in uw ontvangstbevestiging gemeld wie uw vraag in behandeling neemt;
 3. uw aanbod voor een schenking, bruikleen of aankoop wordt intern getoetst aan ons collectiebeleid en ter beoordeling voorgelegd tijdens het Conservatorenoverleg, dat gemiddeld ééns in de twee weken plaatsvindt;
 4. indien tijdens dit overleg wordt besloten om niet in te gaan op uw aanbod ontvangt u van ons binnen vijf werkdagen na het Conservatorenoverleg een bericht met daarbij de motivatie waarom tot dit besluit gekomen is;
 5. indien wordt besloten het door u aangebodene wel op te nemen in onze collectie nemen wij, eveneens binnen vijf werkdagen na het Conservatorenoverleg, contact met u op om de eventuele voorwaarden en een moment van overdracht te bespreken;
 6. de administratieve afhandeling, zoals de dossiervorming, een bewijs van overdracht, een eventueel bruikleencontract of een aankoopbewijs, wordt verzorgd door de afdeling Collectiemanagement, waarbij u een referentienummer ontvangt voor eventuele verdere correspondentie over de overdracht van uw object(en) aan ons museum.
Tickets Webshop