aanname beleid

Aannamebeleid nieuwe collectiestukken

Je wilt graag een object aanbieden aan Paleis Het Loo. Mogelijk als schenking, bruikleen, aankoop of misschien gewoon om meer informatie over de achtergrond van het object in te winnen. Hoe ga je te werk?

Schenkingen, bruiklenen of aankopen

Wij zijn verheugd dat je aan ons denkt, maar helaas kunnen wij niet altijd alle aan ons museum aangeboden voorwerpen in onze collectie opnemen. Mocht het door jou aangeboden voorwerp niet passen binnen ons collectiebeleid, dan denken wij graag met je mee en helpen wij je met het vinden van een andere bestemming. Om jouw aanbod zo goed mogelijk te kunnen beoordelen hebben wij een aantal gegevens nodig:

 1. je contactgegevens: hoe kunnen wij je bereiken voor aanvullende vragen of verdere correspondentie over jouw aanbod?
 2. een korte omschrijving en indien mogelijk een foto van wat je wilt aanbieden: wat is het?
 3. een korte uitleg: waarom denk je dat Paleis Het Loo dé plek is om jouw object(en) onder te brengen?
 4. wie is de eigenaar van het aangebodene: hoe is het in je bezit gekomen en wat is de geschiedenis van het object?
 5. wat is de reden van je aanbod: wil je het schenken, in bruikleen aanbieden of aan ons verkopen?
 6. bij bruiklenen: voor hoe lang wil je het aan ons uitlenen en zijn er nog bijzondere voorwaarden waar wij rekening mee moeten houden?
 7. bij aankopen: welk bedrag heb je in gedachten en heb je eventueel overwogen om gebruik te maken van de regeling tot schenken met belastingvoordeel?

Inwinnen van informatie

Binnen ons museum is veel (kunst)historische expertise beschikbaar op verschillende deelgebieden, en wij zijn graag bereid onze kennis met je te delen. Wat wij echter niet voor je kunnen doen is de objecten voor je taxeren en/of voorzien van een certificaat van echtheid. Daarvoor verwijzen wij je graag door naar erkende taxateurs op verschillende vakgebieden.

Het aanbod

Het komt regelmatig voor dat bezoekers objecten meenemen naar Paleis Het Loo en deze tijdens hun bezoek aanbieden aan onze medewerkers. Graag wijzen wij je erop dat onze collega’s deze objecten nooit in ontvangst kunnen nemen: wij mogen geen objecten aannemen waarvan niet duidelijk is wie de eigenaar is en onder welke voorwaarden ze aan ons museum worden overgedragen. Er worden daarom alleen objecten in ontvangst genomen waarbij de rechtmatige eigenaar of diens vertegenwoordiger samen met een daartoe bevoegde medewerker van Paleis Het Loo een op datum gesteld bewijs van overdracht ondertekent. Dit vergt enige voorbereiding en wordt niet gedaan zonder vooraf gemaakte afspraak.

 

schriftelijk melden

Rechtstreeks aan medewerkers van Paleis Het Loo aangeboden objecten worden dus helaas nooit aanvaard. Wij willen je dan ook vragen om je aanbieding schriftelijk aan ons te melden via de volgende contactgegevens:

per reguliere post:
Paleis Het Loo
Kennis & Collectie
t.a.v. Liesbeth Schotsman
Koninklijk Park 1
7315 JA  Apeldoorn

of per e-mail: l.schotsman@paleishetloo.nl

NB: wij vragen je hierbij nadrukkelijk om geen objecten mee te sturen: Paleis Het Loo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadiging aan of vermissing van per post aan ons opgestuurde voorwerpen!

Onze werkwijze

 1. je brief of email komt binnen bij Kennis & Collectie en binnen vijf werkdagen na ontvangst sturen wij je een ontvangstbevestiging;
 2. indien het gaat om een informatieverzoek wordt je vraag voorgelegd aan de betreffende conservator(en) voor verdere afhandeling. In dat geval wordt in jouw ontvangstbevestiging gemeld wie je vraag in behandeling neemt;
 3. je aanbod voor een schenking, bruikleen of aankoop wordt intern getoetst aan ons collectiebeleid en ter beoordeling voorgelegd tijdens het conservatorenoverleg, dat gemiddeld ééns in de twee weken plaatsvindt;
 4. indien tijdens dit overleg wordt besloten om niet in te gaan op jouw aanbod ontvang je van ons binnen vijf werkdagen na het conservatorenoverleg een bericht met daarbij de motivatie waarom tot dit besluit gekomen is;
 5. indien wordt besloten het door jou aangebodene wel op te nemen in onze collectie nemen wij, eveneens binnen vijf werkdagen na het conservatorenoverleg, contact met je op om de eventuele voorwaarden en een moment van overdracht te bespreken;
 6. de administratieve afhandeling, zoals de dossiervorming, een bewijs van overdracht, een eventueel bruikleencontract of een aankoopbewijs, wordt verzorgd door Kennis & Collectie, waarbij je een referentienummer ontvangt voor eventuele verdere correspondentie over de overdracht van je object(en) aan ons museum.
Tickets Webshop