Het Loo blijft Het Loo

donderdag 12 oktober 2017 / door Paul Rem

Nog een paar maanden en dan sluit het vertrouwde Paleis Het Loo zijn deuren voor een grootscheepse verbouwing. Jammer, maar door deze sluiting worden ook kansen benut!

Vooraanzicht Paleis Het Loo in 2021

Ruimte

De grootste verandering is dat onder het voorplein een nieuw deel van het museum wordt gebouwd. Ook worden de zijvleugels opnieuw ingedeeld. Hierdoor is ruimte voor een ‘Juniorpaleis’ voor kinderen en een sprankelende presentatie over de betekenis van het Huis van Oranje voor Nederland. Er komt meer ruimte voor tentoonstellingen en ook de Museumshop wordt flink uitgebreid. Een enorm karwei, maar in 2021 opent het vernieuwde, verbouwde en vergrote Loo weer zijn deuren, klaar voor de decennia die daarop volgen.

Op Het Loo verkeren we inmiddels in een niet-aflatende euforie. Maar ik word regelmatig aangesproken door bezoekers die hun bezorgdheid uiten. Raakt Het Loo niet uit beeld? Een ondergronds museum… wat ga je daar van zien aan de buitenkant? Wat wordt bedoeld met de mededeling op de website dat de “paleisvertrekken volledig zijn heringericht” na de opening?

Publiekslieveling

Die kritische kanttekeningen zijn begrijpelijk. Paleis Het Loo is een publiekslieveling. Sommigen roemen de schoonheid van de schilderingen, de menselijke maat van de vertrekken, de manier waarop men zich kan inleven hoe het moet zijn geweest om er als vorst te hebben gewoond. Anderen komen alleen al voor de uitbundige boeketten! De angst dat die bijzondere kwaliteiten van Het Loo verloren gaan, zal ongegrond blijken.

Van de uitbreiding onder het voorplein zal boven de grond niets te zien zijn, behalve dat de vier grasperken rondom de dolfijnenfontein worden vervangen door glaspartijen met een heel dun laagje water er op. Het beeld blijft van buiten hetzelfde, maar vanuit de nieuwe ondergrondse ontvangsthal zal het spel van water en licht een bijzondere verwijzing zijn naar het historische belang van water voor de barokke tuinen van de koning-stadhouder.

Wilhelmina kamer Paleis Het Loo

Paleis

Onder de grond verandert er dus veel, maar Het Loo blijft Het Loo. Alleen dan net even anders. En dat komt omdat geschiedenis nooit stil staat. Wij als conservatoren doen er alles aan een gegeven bewoningsfase te ‘stollen’. Alsof Koningin Wilhelmina vijftig jaar lang in haar Zitkamer woonde zoals wij denken dat die er uit zag, omdat wij van dat vertrek toevallig over een enkele foto uit 1936 beschikken? Natuurlijk vonden er gedurende de lange bewoningsgeschiedenis regelmatig veranderingen plaats. Zo weten wij uit de rekeningen in het Koninklijk Huisarchief dat koning Willem III om de zoveel jaar zijn vertrekken compleet opnieuw liet inrichten: nieuw tapijt, nieuwe meubelen, nieuwe wandbespanning.

Nieuwe kennis

Onderzoek heeft een schat aan historische gegevens opgeleverd over de kamers op Het Loo gedurende eeuwen. En die nieuwe kennis gaan we toepassen! De meeste kamers blijven onaangetast. Andere krijgen een aanpassing in de inrichting die overeenkomt met de historische werkelijkheid, zoals die naar voren komt uit boedellijsten, rekeningen en beschrijvingen. Nieuw gepresenteerde meubelen en schilderijen zijn niet ‘nieuw’: ze hebben alleen een kwijnend bestaan geleid in de depots van het paleis.

Kamer Bernhard

'Nieuwe' kamers

Weer andere kamers doen na vele jaren opnieuw hun intrede. Zoals de Ontvangkamer die prins Bernhard in de jaren vijftig van de vorige eeuw voor zichzelf liet inrichten: met prachtige vroeg 18e-eeuwse wandschilderingen, maar met voor die tijd moderne meubels; nota bene afkomstig uit de timmerwerkplaats van Het Loo. Bij aanvang van de grote restauratie van Het Loo in 1977 moest dit vertrek wijken voor een andere bestemming, maar nu keert deze sfeervolle ruimte van de grootvader van Koning Willem-Alexander weer terug. Het Loo blijft Het Loo, maar nèt een tikje authentieker.

BuitenGewoon Open

Ook in de periode 2018-2020 blijft Paleis Het Loo gedeeltelijk geopend. Het paleis is weliswaar niet te bezoeken, maar van april tot en met september zijn de tuinen op hun mooist. Ook in de stallen is van alles te zien. Rondom de kerst is het stallenplein geheel in kerstsfeer, compleet met een ijsbaan. Bovendien is het mogelijk om iets te zien van de bouw van het nieuwe Loo.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het vernieuwde Paleis Het Loo in 2021 en het ontwerp van KAAN Architecten? Meer informatie vindt u op onze site.

Tickets Webshop