koninklijke spoorlijn

maandag 14 januari 2019 / door Paul Rem

De Koningslijn, sporen uit het verleden

Onlangs is in Apeldoorn een klein stukje spoorlijn teruggebracht. Het ‘monument’ herinnert aan de Koningslijn, de spoorlijn die ooit naar Paleis Het Loo leidde. De iets meer dan drie kilometer lange koninklijke spoorlijn, die ook wel Paleisspoor of Loolijn werd genoemd, werd in 1876 in opdracht van Koning Willem III aangelegd als aftakking van het tracé Amsterdam-Zutphen. De koning, die veel en graag naar Het Loo kwam, stelde zijn eigen spoorlijn zelf in gebruik. De trein bracht hem naar een perron op het voorterrein van zijn zomerresidentie.

Halte op het voorplein?

Op die manier was het maar een klein stukje lopen of met een rijtuig naar de stoep van het paleis, maar even leek het erop dat de locomotief zou eindigen op het voorplein, vlak voor de Kapel! De architect des konings tekende zelfs een plan voor een toegang voor de koninklijke trein door het 17e-eeuwse toegangshek van het paleis, met een perron langs de gevel van de Oostvleugel. Gelukkig was de koning gevoelig voor de argumenten dat het oude paleis teveel op zijn grondvesten zou schudden en dat de jaarlijkse schoonmaakbeurt van de witgepleisterde gevels van het paleis een te grote kostenpost zou vormen…

Koningin Emma

Op het perron voor Paleis Het Loo stapte Koningin Emma voor het eerst uit de trein na haar reis naar Nederland als bruid van Koning Willem III. Na de dood van de Koning op Het Loo werd de kist met zijn stoffelijk overschot via zijn eigen Koningslijntje naar Den Haag vervoerd in een met zwarte draperieën beklede trein.

Koningin Wilhelmina

Koningin Wilhelmina maakte graag gebruik van de Koninglijn. De laatste keer dat zij haar spoorlijn als regerend vorstin gebruikte was in 1948, op de dag dat zij naar Amsterdam spoorde om afstand te doen van de troon. De Koningslijn werd opgeheven in 1954; de spoorrails zelf verdween in 1977 uit het Apeldoornse straatbeeld.

Tickets Webshop