Paleis Het Loo | Bestuur van Paleis Het Loo

Bestuur van Paleis Het Loo

Directie

Algemeen directeur

drs. M.P. (Michel) van Maarseveen

 

Belangrijkste nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht Apeldoorn Marketing
  • Lid stuurgroep Collectie Centrum Nederland
  • Lid Raad van Adviseurs Vereniging Rembrandt
  • Lid Veluws Attractie Overleg
  • Lid Toeristisch Platform Apeldoorn
  • Adviseur Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau.
  • Adviseur Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen

Zakelijk adjunct-directeur

Mevrouw drs. P.L. (Pien) Harms

 

Belangrijkste nevenfuncties

  • CAO delegatie Vereniging Voormalig Rijksgesubsidieerde Musea.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht telt minimaal vijf en maximaal negen leden. Ze worden benoemd voor vier jaar en kunnen twee keer worden herbenoemd. Raadsleden verrichten hun werkzaamheden ten behoeve van het museum zonder financiële tegemoetkoming en met inachtneming van de Code Cultural Governance. De directie neemt deel aan de vergaderingen van de Raad. Soms vindt een deel van de vergadering plaats buiten de aanwezigheid van de directie.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

Adviseur Raad van Toezicht
De derde zittingstermijn van de heer Maarschalkerweerd liep af op 1 oktober 2015. Hij blijft als adviseur de vergaderingen bijwonen.

Beloningsbeleid
De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de algemeen directeur geschieden door de Raad van Toezicht; voor alle andere medewerkers van de stichting geschiedt deze vaststelling door de algemeen directeur. Het beloningsbeleid van het personeel geschiedt op basis van de CAO Museumvereniging.